Program

PROGRAMUL CONFERINŢEI, 10 NOIEMBRIE 2022

09:15 – 09:20
Vă invităm să participați la discuții ȋntr-un cadru propice pentru schimbul constructiv de idei și să interacționaƫi cu reprezentanții companiilor prezente, cât şi cu ceilalƫi invitaţi.
09:20 – 09:30
Mesaje de bun venit
Vorbitori invitaƫi:
 •  Stelian ARIONPreședinte, Smart Cities of Romania CLUSTER
 •  Mihai IVAŞCUConsilerul Președintelui CCIR, Camera de Comerț și Industrie a României

Moderator conferinţă: Tudor MUŞAT – Jurnalist radio şi tv


09:30 – 11:00
INFRASTRUCTURA COMUNITᾸŢILOR INTELIGENTE – calea spre o dezvoltare durabilă a comunităţilor din România. Panel
 • Strategia naƫională pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din România
 • Tehnologii şi soluƫii de finanƫare pentru smart city
 • Digitalizarea accelerată a sistemului public. Planificare şi finanţare
 • Servicii publice pentru o dezvoltare durbilă
 • Platforme pentru integrarea soluţiilor şi componentelor IoT din infrastructura oraşelor inteligente
Invitaƫi:
 •  Csilla HEGEDÜSSecretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 •  Stelian MATEIConsilier Superior, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă
 •  Adrian CURAJDirector General, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
PREZENTARE TEMATICĂ – Partener Gold
PREZENTARE TEMATICĂ – Partener Silver
Invitaƫi:
 •  Silviu PUFANSenior Systems Engineer, FORTINET. Cities of the Future – Smart with Secure Infrastructure 
 •  Dinu DRAGOMIR (interventie online) – Director Strategic Customers, VODAFONE Business
SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORARE dintre Asociaţia Română pentru Smart City şi Smart Cities of Romania Cluster
Invitaƫi:
 •  Eduard DUMITRAŞCUPreşedinte ARSC
 •  Stelian ARIONPreşedinte SCoR Cluster

11:00 – 11:15
Networking Break


11.15 – 12.45
Partener Silver. Prezentări tematice şi Q&A
 • Sisteme inteligente de management al energiei
 • Creşterea gradului de eficienţă energetică
 • Iluminat adaptiv
 • Smart metering. Smart microgrid
 • Soluţii de energie verde şi regenarabilă
 • Tehnologii de stocare a energiei
EFICIENŢA ENERGETICᾸ A COMUNITᾸŢILOR. Prezentări tematice şi Q&A
 • Sisteme inteligente de management al energiei
 • Creşterea gradului de eficienţă energetică
 • Iluminat adaptiv
 • Smart metering. Smart microgrid
 • Soluţii de energie verde şi regenarabilă
 • Tehnologii de stocare a energiei
CLᾸDIRI INTELIGENTE ŞI VERZI. Prezentări tematice şi Q&A
 • Transformarea digitală în clădiri
 • Viitorul sistemelor de incendiu pentru clădiri inteligente
 • Optimizarea performanţei clădirii, reducerea amprentei de carbon, costuri reduse de energie
 • Siguranţa şi securitatea clădirilor
ENERGIE SIGURĂ ŞI ACCESIBILĂ. Prezentări tematice şi Q&A
Invitaƫi:
 •  Petronius SECAREANUGeneral Manager, CANON Romania. Tehnologii digitale pentru eficientizarea activitatii administratiilor publice 
 •  Cristian ILIEDirector, Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică
 •  Andrei Liviu ANTIPAVicepreședinte, Asociaţia Fondului pentru Mediu (AFM)
 •  Ioan Dan GHEORGHIUPreşedinte, Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME)
 •  Emilia-Cerna MLADINPreședinte, Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR). Clădirile inteligente eficiente energetic - obiectiv al valului renovării 
 •  Călin VILTVicepreşedinte Energie, SCoR Cluster

12:45 – 13:00
Networking Break


13.00 – 15.00
CATALIZAREA SOCIETĂŢII, COMUNITĂŢILOR ŞI A ADMINISTRAŢIILOR LOCALE PRIN INOVAŢIE. Prezentări tematice şi Q&A
TRANSPORT INTELIGENT. Prezentări tematice şi Q&A
 • Planificarea și managementul integrat al mobilității urbane
 • Mobility as a Service (MaaS)
SUPRAVEGHERE ŞI MONITORIZARE URBANᾸ. SIGURANŢA PUBLICᾸ. Prezentări tematice şi Q&A
 • Monitorizarea parametrilor de mediu și prezervarea mediului
 • Sănătate publică urbană
Invitaƫi:
 •  József KUSZALIKFounder and CEO Micro Mapper & Photomapping  
 •  Marian FLOREAPreşedinte Asociaţia Administratorilor Publici din România – AAPRO
 •  Simona CURPANSef Departament Promovare Regionala, Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucuresti – Ilfov (ADRBI) 
 •  Vladimir Adrian GHIŢULESCUDirector General, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI)